0909.594.968

Đăng ký Dự thưởng, Trả thưởng, Nhận thưởng Chương trình N-1 như thế nào?

Đăng ký Dự thưởng, Trả thưởng, Nhận thưởng Chương trình N-1 như thế nào?

Đăng nhập vào tài khoản N-1 của Quý khách bằng cách truy cập website theo link: https://daily.ecotek-canada.vn/Account/Login với ID và Password đã được hãng cung cấp. Giao diện hiện lên như sau:

1.ĐĂNG KÝ DỰ THƯỞNG

Click vào “Đăng ký dự thưởng” sẽ hiển thị toàn bộ các phiếu đã đăng ký dự thưởng.

Chọn nút chức năng tương ứng với nhu cầu, để tạo mới phiếu dự thưởng click nút “+”.

Phần mềm hỗ trợ Quý khách tìm kiếm theo mã số thuế hoặc tên khách hàng nếu dữ liệu đã có, Quý khách ưu tiên tìm kiếm theo mã số thuế trước, sau đó sẽ tìm kiếm theo tên khách hàng, nếu khách hàng chưa có dữ liệu xin nhập mới toàn bộ.

Thông tin khách hàng cũng được kiểm tra là end-user, serial có hợp lệ, đã được đăng ký, hoặc serial không được tham dự chương trình…. Nếu có bất kỳ khiếu nại xin liên hệ bộ phận N – 1 hoặc tổng đài 1800.1558 để được hỗ trợ.

Quý Đại khách nhập thông tin khách hàng đúng với thông tin trên hóa đơn đã xuất cho end- user, đính kèm scan hóa đơn liên 2 bản gốc hoặc scan hóa đơn điện tử tương ứng, Quý khách có thể che giá bán nếu muốn.

Trong trường họp Quý khách nhập không đúng với hoá đơ, thiếu mã số thuế, ….. thì hồ sơ có thể không được chấp nhận

Lưu ý:

– Một hoá đơn bán cho enduser, Quý khách nhập 1 phiếu đăng ký dự thưởng bao gồm tấc cả các sản phẩm Santak có trong hoá đơn đó. Khi nhập serial sẽ ra mã sản phẩm tương ứng, Quý khách đối chiếu với thông tin sổ bảo hành để đảm bảo chính xác.

Khi Quý khách được xem xét các chương trình hỗ trợ khác thì sẽ không được tích điểm nhưng để được xét duyệt thì Quý khách cũng phải đăng ký serial trên chương trình N-1, hoá đơn bán hàng tương ứng và Công ty Nguyên Hà sẽ xét duyệt hồ sơ đó là 0 điểm tích luỹ và đồng thời ghi chú đã được hỗ trợ chương trình khác.

-Và các trạng thái của phiếu tương ứng như sau:

+ Lập chứng từ: Quý khách nhập phiếu chưa hoàn thành, còn bổ xung thêm, Quý khách có thể chọn sửa, xóa chứng từ ở trạng thái này

+ Chờ xác nhận: Đã nhập xong đầy đủ chờ Công ty Nguyên Hà kiểm tra, đối chiếu và xác nhận phiếu hợp lệ hoặc phiếu đó đã nhập xong Công ty Nguyên Hà đã đối chiếu nhưng có yêu cầu bổ xung chứng từ bằng email. Quý khách có thể chọn sửa, xóa chứng từ ở trạng thái này.

+ Duyệt: Phiếu đã được hệ thống Công ty Nguyên Hà xác nhận là “Duyệt”, kiểm tra đối chiếu:

Nếu hợp lệ tại thời điểm kiểm tra và số điểm đã được công cho Quý khách.

Hệ thống sẽ báo tích lũy điểm bằng 0 với các phiếu không thỏa điều kiện và ghi chú nội dung trong báo cáo chi tiết phiếu.

Đối với các serial đã được duyệt, sau khi Công ty Nguyên Hà thực hiện các biện pháp hậu kiểm nếu phát hiện có sự không hợp lệ trong phiếu đăng ký thì các serial không hợp lệ sẽ bị truy thu số điểm đã tích lũy.

Quý khách không thể sửa chữa, sửa xóa trạng thái phiếu này

+ Không hợp lệ: Phiếu đã nhập hoàn thành, nhưng hệ thống Công ty Nguyên Hà xác định phiếu đăng ký không thỏa mãn điều kiện của chương trình.

Quý khách không thể sửa chữa, sửa xóa trạng thái phiếu này

2.ĐỀ NGHỊ TRẢ THƯỞNG

Click vào Đề nghị trả thưởng sẽ hiển thị toàn bộ các đề nghị đã lập và trạng thái của các phiếu đề nghị tương ứng, để tạo mới vui lòng bấm nút “+”. Hàng trả thưởng chỉ được trả vào ngày 25 đến 30 hàng tháng nếu phiếu đề nghị trả thưởng hợp lệ.

Sửa thông tin nhận hàng nếu có thay đổi, nhập sản phẩm và số lượng cần đổi, với tổng điểm sử dụng là số điểm có thể sử dụng cho lần đổi điểm này, tổng số điểm quy đổi của lần này, số điểm còn lại và tổng tiền bổ sung nếu Quý khách cho yêu cầu đổi sản phẩm cao hơn số tiền bổ sung.

Để nộp tiền bổ sung Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài hãng hỗ trợ lập phiếu thu hoặc chuyển khoản cho Công ty Nguyên Hà theo nội dung sau:

Số tài khoản: 200014851041509

Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Hà

Nội dụng: Bổ sung cho đề nghị trả thưởng: ROF-xxxx-xxxx, ngày xx/xx/20xx

Trạng thái phiếu:

+Lập chứng từ: Quý khách nhập phiếu chưa hoàn thành, còn bổ sung thêm, Quý khách có thể chọn sửa, xóa chứng từ ở trạng thái này

+Yêu cầu trả thưởng: Quý khách đã lập xong, Công ty Nguyên Hà có thể trả thưởng, Quý khách có thể chỉnh sửa, xóa, bổ sung nếu Công ty Nguyên Hà chưa trả thưởng, Công ty Nguyên Hà đã trả thưởng phiếu sẽ không được thay đổi.

3.NHẬN HÀNG TRẢ THƯỞNG

Công ty Nguyên Hà sẽ xuất hóa đơn gởi kèm hàng hóa đến địa chỉ nhận hàng mà Quý khách yêu cầu trong đề nghị trả thưởng, thông tin hóa đơn theo thông tin mà Quý khách đã khai báo vào hệ thống chương trình.

Serial sản phẩm trả thưởng sẽ mặc nhiên không được tham dự chương trình N – 1.

4.BÁO CÁO

Để xem báo cáo tổng quát tất cả các thông tin của chương trình, Quý đại lý vui lòng Click chọn Báo cáo để xem “Báo cáo tích luỹ điểm”

và báo cáo “Lịch sử đổi điểm”, Báo cáo sẽ thông tin chi tiết tình trạng từng sản phẩm, mỗi sản phẩm sẽ hiển thị 1 dòng.