Chính sách bảo hành

  • Tất cả các sản phẩm do Kim Đức bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.
  • Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện bảo hành sẽ được gửi cho đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ. Kim Đức không chịu trách nhiệm nếu đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.
  • Quý khách có thể tham khảo quy định bảo hành của nhà sản xuất theo đường dẫn dưới đây:

Bấm vào link tại đây

– Quý Khách vui lòng xem thông báo về Chương trình THỰC HIỆN BẢO HÀNH TRỰC TIẾP TẠI NƠI LẮP ĐẶT MÁY theo đường dẫn dưới đây:

BẢO HÀNH ONLINE UPS SANTAK: Bấm vào link tại đây