Đăng ký bảo hành

  • Quý khách Đăng ký bảo hành trực tuyến (online) cho sản phẩm mua mới, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hoá Đơn Thuế Giá Trị Gia Tăng được phân phối, bán ra trực tiếp bởi các đại lý cho người sử dụng.
  • Quý khách Đăng ký bảo hành theo hướng dẫn của đường dẫn dưới đây:
Hướng dẫn Đăng ký bảo hành trực tuyến: Bấm vào link tại đây