Tra Cứu Hoá Đơn

Để tra cứu hóa đơn, quý khách vui lòng truy cập vào đường dẫn (For more details please access the link) dưới đây:
Mã số để tra cứu hóa đơn KIM ĐỨC đã gửi cho Quý khách hàng theo email Quý khách đăng ký để nhận hoá đơn điện tử

Tra Cứu Hoá Đơn: Bấm vào link tại đây