0909.594.968

Cấp Thư hỗ trợ thầu; Cấp chứng nhận CO,CQ như thế nào?

Cấp Thư hỗ trợ thầu; Cấp chứng nhận CO,CQ như thế nào?

Đăng nhập vào tài khoản N-1 của Quý khách bằng cách truy cập website theo link: https://daily.ecotek-canada.vn/Account/Login với ID và Password đã được hãng cung cấp. Giao diện hiện lên như sau:

1.CẤP THƯ HỖ TRỢ THẦU

Click vào Cấp thư hỗ trợ thầu sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các đề nghị đã lập và trạng thái của các phiếu đề nghị tương ứng, để tạo mới vui lòng bấm nút “+”

Giao diện mới hiện lên như sau:

Điền thông tin đơn vị chủ đầu tư, thông tin gói thầu, thông tin sản phẩm. Sau đó Quý khách bấm lưu ở trạng thái Lập chứng từ để hạn chế việc mất dữ liệu do Internet gián đoạn.

Tiếp đó, Quý khách chọn Xuất mẫu in, in đề nghị cấp thư hỗ trợ thầu. Quý khách in và đóng dấu ký tên, trên đề nghị cấp thư hỗ trợ thầu.

Scan thư đề nghị đã được ký tên đóng dấu, trang thông số kỹ thuật của sản phẩm, thông báo mời thầu.

Sau đó chọn sửa hồ sơ và chọn File đính kèm để add những file scan trên lên phần mềm và chuyển trạng thái của chứng từ “Chờ xác nhận”, cuối cùng bấm lưu.

Hoàn thành các yêu cầu trên Công ty Nguyên Hà sẽ gởi trực tiếp đến Quý khách theo địa chỉ giao dịch mà Quý khách đã đăng ký

2.CẤP CHỨNG NHẬN CO,CQ….

Click vào Cấp chứng nhận CO,CQ… sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các đề nghị đã lập và trạng thái của các phiếu đề nghị tương ứng, để tạo mới vui lòng bấm nút “+”

Giao diện hiện lên như sau:

Điền thông tin Đơn vị sử dụng, Thông tin sản phẩm, chọn trạng thái Chờ xác nhận, rồi bấm lưu.

Lưu ý: Công ty Nguyên Hà cấp chứng nhận 1 lần cho đơn vị bán hàng trực tiếp cho người sử dụng cuối cùng, cụ thể nếu Đại lý A bán cho Đại lý B, Đại lý B bán cho đơn vị sử dụng C, Nguyên Hà chỉ cấp chứng từ cụ thể cho Đại lý B bán cho đơn vị C. Trong trường hợp Đại lý A yêu cầu đặc biệt cấp CO, CQ đơn vị thụ hưởng là B thì serial coi như đã được cung cấp chứng từ và không cung cấp lại lần 2. Liên hệ với bộ Phân hỗ trợ chứng từ phanphoi@ecotek-canada.vn hoặc tổng đài” 1800.1558 để được hỗ trợ.

Quý khách nhập các chứng từ cụ thể mà chủ đầu tư yêu cầu: CO, CQ, hoặc các loại chứng từ khác

Quý khách cung cấp thông tin chính xác và serial, Công ty Nguyên Hà sau khi kiểm tra sẽ cấp chứng từ cho Quý khách

Các trạng thái chứng từ:

+ Lập chứng từ: Quý khách nhập phiếu chưa hoàn thành, còn bổ xung thêm, Quý khách có thể chọn sửa, xóa chứng từ ở trạng thái này

+ Chờ xác nhận: Đã nhập xong đầy đủ chờ Công ty Nguyên Hà kiểm tra, đối chiếu và xác nhận phiếu hợp lệ hoặc phiếu đó đã nhập xong phần mềm Công ty Nguyên Hà đã đối chiếu nhưng có yêu cầu bổ xung chứng từ bằng email. Quý khách có thể chọn sửa, xóa chứng từ ở trạng thái này.

+ Duyệt: Phiếu đã được hệ thống Công ty Nguyên Hà xác nhận là “Duyệt” chứng từ sẽ được cung cấp đến Quý khách. Quý khách không thể sửa chữa, sửa xóa trạng thái phiếu này

+ Từ chối: Phiếu đã nhập hoàn thành, nhưng hệ thống Công ty Nguyên Hà xác định có vấn đề phát sinh và từ chối cấp chứng nhận. Quý khách không thể sửa chữa, sửa xóa trạng thái phiếu này

+ Hủy: Chứng từ đã cấp bị thu hồi và hủy

Chú ý: Chức năng Import serial, mẫu import excel như sau hoặc trên phần mềm cũng có chức năng tạo mẫu, quý khách tạo xong chỉ cần copy serial vào. Yêu cầu khác nếu không có cứ bỏ trống:

A B
1 Số Serial Yêu cầu khác
2 191015-123456

Vị trí nút Import