0909.594.968

Bộ Lưu Điện (UPS) Online là gì?

Bộ Lưu Điện (UPS) Online là gì?

Online là dòng UPS cao cấp, với công nghệ chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến, dòng sản phẩm true Online đảm bảo tính ổn định cao đối với nguồn điện cung cấp cho các trang thiết bị sử dụng điện, điện tử trong các lĩnh vực:

– Hệ thống CNTT: Máy chủ, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng,…
– Thiết bị công nghiệp: Hệ thống điều khiển tự động,…
– An ninh quốc phòng
– Khoa học công nghệ: Máy xét nghiệm, máy đo điện tâm đồ,…
– Tài chính, ngân hàng: Máy ATM, hệ thống giao dịch,…
– Truyền thông: tổng đài, truyền hình, fax,…

UPS SANTAK ONLINE có những dòng cơ bản sau:

DÒNG THƯỜNG (đã ngưng sản xuất)

* C1K = 1KVA / 700W  (Hệ số công suất = 0.7)

* C2K = 2KVA / 1.4KW (HSCS = 0.7)

* C3K = 3KVA / 2.1KW (HSCS = 0.7)

* C6K = 6KVA / 4.2KW  (HSCS = 0.7)

* C10K = 10KVA / 7KW (HSCS = 0.7)

DÒNG RACKMOUNT

C1KR = 1KVA/700  W  (HSCS = 0.7)

C2KR = 2KVA/1.4 KW (HSCS = 0.7)

C3KR = 3KVA/2.1 KW (HSCS = 0.7)

C6KR = 6KVA/3.6 KW (HSCS = 0.7)

DÒNG E (đã ngưng sản xuất)

* C1KE = 1KVA / 800W  (HSCS = 0.8)

* C2KE = 2KVA / 1.6KW (HSCS = 0.8)

* C3KE = 3KVA / 2.4KW (HSCS = 0.8)

* C6KE = 6KVA / 4.8  (HSCS = 0.8)

* C10KE = 10KVA / 8KW (HSCS = 0.8)

DÒNG MỚI (LCD)

* C1K(LCD) = 1KVA / 900W  (HSCS = 0.9)

* C2K(LCD) = 2KVA / 1.8 KW (HSCS = 0.9)

* C3K(LCD) = 3KVA / 2.7 KW (HSCS = 0.9)

* C6K(LCD) = 6KVA / 5.4W  (HSCS = 0.9)

* C10K(LCD) = 10KVA / 9 KW (HSCS = 0.9)

DÒNG ACQUY GẮN NGOÀI (HSCS = 0.9)

*Dòng 1 pha công suất từ 1KVA đến 10KVA:

C1KS-LCD, C2KS-LCD, C3KS-LCD, C6KS-LCD, C10KS-LCD

*Dòng 3 pha vào 1 pha ra công suất từ 10KVA đến 20KVA:

3C10KS-LCD, 3C15KS-LCD, 3C20KS-LCD

*Dòng 3 pha vào 3 pha ra công suất từ 20KVA đến 200KVA:

3C3 PRO 20KS, 3C3 PRO 30KS, 3C3 PRO 40KS, 3C3 PRO 60KS, 3C3 PRO 80KS,

3C3 PRO 100KS, 3C3 PRO 120KS, 3C3 PRO 160KS, 3C3 PRO 200KS

 

DÒNG MODULE 3A3 PT

* Module UPM 25KW

*75KVA Frame

*200KVA Frame